نام و نام خانوادگیمرضیه نژادالحسینی
نام پدرسید رضا
شماره ملی۱۲۷۵۱۹۷۵۹٠
تاریخ تولد1385/10/21
محل صدور شناسنامه :اصفهان
دیناسلام
مذهبشیعه
مدرسه سال گذشته :مطهری
وضعیت جسمانی :سالم
ایا داروی خاصی استفاده می کنید ؟

خیر

با چه کسی زندگی می کنید ؟پدر ومادر
تعداد برادر:0
تعداد خواهر:2
چندمین فرزند خانواده هستید؟3
این مدرسه را بر چه مبنایی انتخاب کردید ؟

سبک اسلامی وسنتی

با چه مهارت هایی اشنایی دارید ؟

عکاسی، خوشنویسی

تا به حال چه دوره های هنری و آموزشی را گذرانده اید ؟

دوره تربیت مربی

آیا در مجموعه فرهنگی خاصی عضو هستید ؟

فانوس

ادرس محل سکونت :

خ طالقانی

شماره تماس منزل :۳۲۳۵۱۲۷٠
شماره موبایل دانش اموز:٠۹۱۳۸٠۱۲۸۹۷
نام و نام خانوادگی پدر:سیدرضا نژادالحسینی
شماره شناسنامه پدر67043
شماره ملی پدر1281771163
تاریخ تولد پدر04/01/1345
شغل پدرآزاد
تحصیلات پدرکارشناسی ( لیسانس )
وضعیت تاهل پدر:متاهل
ادرس محل کار پدر

خ مسجد سید

تلفن محل کار پدر_
شماره موبایل پدر09131139639
نام و نام خانوادگی مادرفاطمه حسینی سمنانی
شماره ملی مادر1285760085
شماره شناسنامه مادر1454
تاریخ تولد مادر10/23/1349
شغل مادرخانه دار
تحصیلات مادرکارشناسی ( لیسانس )
وضعیت تاهل مادرمتاهل
ادرس محل کار مادر

_

تلفن محل کار مادر_
شماره موبایل مادر٠۹۱۳۸٠۱۲۸۹۷