Displaying 1 - 16 of 16

Result Numberنام و نام خانوادگینام پدرشماره ملیشماره موبایل دانش اموز:شماره تماس منزل :شماره موبایل پدرشماره موبایل مادر
1نرگس آشوریغلامرضا۱۲۷۵۱۸۷۶۵۱۰۹۹۴۱۴۲۵۰۹۰۳۶۶۰۲۴۳۲۰۹۱۳۹۰۲۰۴۴۳۰۹۹۰۹۴۸۷۶۶۳
2نگار اکبریعلی124 7547414409909410310355784090913100031009336889215
3ستایش محمدی ارانیروح اله127526959109372763800355115050937276380009221221263
4نرگس آشوریغلامرضا۱۲۷۵۱۸۷۶۵۱۰۹۹۴۱۴۲۵۰۹۰۳۶۶۰۲۴۳۲۰۹۱۳۹۰۲۰۴۴۳۰۹۹۰۹۴۸۷۶۶۳
5زهرا خیری حبیب آبادیابراهیم۱۲۷۵۴۳۴۵۰۹۰۹۳۶۷۵۹۶۱۵۷۳۵۷۷۶۲۶۴۰۹۱۳۳۱۱۰۱۴۴۰۹۳۶۵۲۶۴۵۶۸
6حدیث دیانی مقدممهدی127525005109134635645031345961050913425820009133004866
7ملیکا سلامیحسینعلی۱۱۰۰۷۱۱۱۹۸09136022124-۰۹۱۳۳۲۰۸۳۷۳۰۹۱۳۶۰۲۲۱۲۴
8فاطمه زهرا نوارچیانمحمد حسین12753929210938 780 3670355521410991816570309352568799
9حانیه یادگاراحمد127465233209138978473031323263050913200177009138087044
10ستایش حسین زاده صلاتیمحمد۱۲۷۵۴۲۱۳۹۳۰۹۳۸۷۲۶۲۲۱۶۰۳۱۳۳۳۷۵۴۸۹۰۹۱۳۹۰۹۲۲۱۶۰۹۱۳۵۵۳۸۹۹۷
11فاطمه ربانی خوراسگانیاحسان127540364609398701490352401290913212978809354380828
12سلالهعلی127510885709107517852345955080913215864509134147314
13مریم جوانیاحمدرضا127545950109362122261031377305930913311295909130762959
14مرضیه نژادالحسینیسید رضا۱۲۷۵۱۹۷۵۹٠٠۹۱۳۸٠۱۲۸۹۷۳۲۳۵۱۲۷٠09131139639٠۹۱۳۸٠۱۲۸۹۷
15دینا عابدزادهامیر127519051009944222740364128530913693002009131927370
16خانمعلی۱۲۸۶۸۹۶۴۹۸۰۹۰۰۰۲۳۵۴۶۷۰۳۱۳۳۳۳۴۴۴09090900000..
Result Numberنام و نام خانوادگینام پدرشماره ملیشماره موبایل دانش اموز:شماره تماس منزل :شماره موبایل پدرشماره موبایل مادر