نام و نام خانوادگیمرضیه خدایی
کدملی1271079348
جنسیتزن
تیپ12
درصد تیپ۷۰