تست شخصیت(مردم)

"*" indicates required fields

Hidden
مردم کارهایی را انجام می دهندکه آنها را به خداوند متعال نزدیک می کند*
مردم به خداوند متعال، انبیاءعلیم السلام ، کتب آسمانی و ملائکه و معاد اعتقاد دارند.*
مردم از اوضاع زندگی خود راضی اند.*
مردم اوقات کار و فعالیتشان مفید سپری نمی شود.*
مردم به ادامه ی زندگی امیدوارند.*
مردم در ناملایمات زندگی بی تابی می کنند.*
مردم در آسایش اند و خود را به رنج نمی اندازند.*
مردم اگر حق را تشخیص دهند آن را تصدیق می کنند.*
مردم مسئولین را عادل و دادگر می دانند.*
اگر کسی به مردم خدمت کند از او تشکر نمی کنند.*
مردم به مال و امکانات یکدیگر چشم داشت ندارند.*
مردم در کارهایشان تلاش می کنند و نتیجه را به خداوند متعال واگذار می نمایند.*
مردم نرم دل و رئوف نیستند.*
مردم با یکدیگر با عصبانیت و کینه توزانه برخورد نمی کنند.*
مردم سطح آگاهی هایشان خوب نیست.*
مردم خوب یاد می گیرند.*
مردم مال حلال می خورند.*
مردم به ناموس یکدیگر چشم ندارند.*
مردم به دنیا چشم داشتی ندارند.*
مردم با یگدیگر مدارا می کنند.*
مردم خدا ترسند.*
مردم متواضع و فروتن هستند.*
مردم عجول هستند.*
مردم در اهانت ها و توهین ها حکیمانه و عاقلانه برخورد می کنند.*
مردم بیش از آنکه ساکت باشند سخن می گویند.*
مردم قانون پذیرند.*
مردم از خطای یکدیگر چشم پوشی می کنند.*
مردم احساس بی نیازی می کنند.*
مردم آنچه را باید به یاد داشته باشند به یاد ندارند.*
مردم هوشیارند.*
مردم اهل فکر و اندیشه اند.*
مردم اهل رفت وآمد با یکدیگر و به خصوص صله ی رحم هستند.*
مردم قانع نیستند.*
مردم از کمک به یکدیگر خودداری نمی کنند.*
مردم دوستی هایشان را به همدیگر ابراز می کنند.*
مردم به قول و قرار و عهد و پیمان هایشان وفا دارند.*
مردم از فرامین خداوند متعال فرمانبری می کنند.*
مردم در عمل حق پذیر و باطل گریزند.*
مردم در آنچه به آنها می سپارند امانت دارند.*
مردم، خداوند، اهل بیت علیهم السلام و قرآن را دوست دارند.*
مردم راستگو هستند.*
مردم زیرک و باهوش نیستند.*
مردم در مواجهه ی با یکدیگر پرده دری و بی آبرویی نمی کنند.*
مردم یک رو هستند.*
مردم عقیده، نظر و سخنشان را مخفی می کنند.*
مردم نمازهای یومیه ی خود را می خوانند.*
مردم روزه ماه مبارک رمضان را می گیرند.*
اگر لازم باشد مردم در دفاع از کشور شرکت می کنند.*
مردم اگر مستطیع شوند به حج می روند.*
مردم کار امروز را به فردا نمی سپارند.*
مردم کارهایشان را فقط به خاطر خداوند متعال انجام می دهند.*
مردم کارهایشان را فقط به خاطر خداوند متعال انجام می دهند.*
مردم خودآرایی می کنند.*
مردم در قضاوت بین خود و دیگران انصاف را رعایت می کنند.*
مردم فقط برای همسرانشان خودآرایی می کنند.*
مردم نظافت را رعایت می کنند.*
مردم متقی، خود نگه دار و پرهیزکارند.*
مردم با حیاء هستند.*
مردم در خرج میانه روی نمی کنند.*
مردم آسان و سهل گیرند نه سخت گیر.*
ابعاد مختلف زندگی مردم با برکت و فراوانی نعمت همراه است.*
مردم از بلایا و مصیبت ها و دردسرها در امانند.*
مردم در بدست آوردن مال و مقام و شهوت میانه روی می کنند.*
مردم معقول زندگی می کنند نه هوس بازانه.*
مردم با وقار، سنگین و متین اند.*
مردم احساس می کنند مجموع خوشیهایشان بیشتر از دردها و رنج هایشان است.*
مردم اگر بفهمند اشتباه کرده اند حتماً باز می گردند.*
مردم به خاطر گناهانشان از خداوند طلب بخشش می کنند.*
مردم در امور مختلف دقیق و مراقبند.*
مردم اهل دعا و راز و نیاز با خداوند هستند.*
مردم شاد و خوشدل اند نه اندوهگین و حزین.*
مردم اهل انس و الفت با یکدیگر اند تا کناره گیری و پراکندگی.*
مردم سخاوتمندند نه بخیل.*
مردم خوب و بد را می شناسند.*
مردم اهل نیکی به همدیگرند مخصوصاً به پدر و مادر.*