تست شخصیت(من)

"*" indicates required fields

Hidden
1) کارهایی را انجام می دهم که من را به خداوند متعال نزدیک می کند.*
2) به خداوند متعال، انبیاء علیهم السلام، کتب آسمانی و ملائکه و معاد اعتقاد دارم.*
3) اوقات کار و فعالیتم مفید سپری نمی شود.*
4) از اوضاع زندگی خود راضیم.*
5) به ادامه ی زندگی امیدوارم.*
6) در ناملایمات زندگی بی تابی می کنم.*
7) در آسایشم و خود را به رنج نمی اندازم.*
8) اگر حق را تشخیص دهم آن را تصدیق می کنم.*
9) مسئولین را عادل و دادگر می دانم.*
10) اگر کسی به من خدمت کند از او تشکر نمی کنم.*
11) به مال و امکانات دیگران چشم داشت ندارم.*
12) در کارهایم تلاش می کنم و نتیجه را به خداوند متعال واگذار می نمایم.*
13) نرم دل و رئوف نیستم.*
14) با دیگران با عصبانیت و کینه توزانه برخورد نمی کنم.*
15) سطح آگاهی هایم خوب نیست.*
16) خوب یاد می گیرم.*
17) مال حلال می خورم.*
18) به ناموس دیگران چشم ندارم.*
19) به دنیا چشم داشتی ندارم.*
20) با دیگران مدارا می کنم.*
متواضع و فروتن هستم.*
خدا ترسم.*
عجول هستم.*
در اهانت ها و توهین ها حکیمانه و عاقلانه برخورد می کنم.*
بیش از آنکه ساکت باشم سخن می گویم.*
قانون پذیرم.*
از خطای دیگران چشم پوشی می کنم.*
احساس بی نیازی می کنم.*
آنچه را باید به یاد داشته باشم به یاد ندارم.*
هوشیارم.*
اهل فکر و اندیشه ام.*
اهل رفت وآمد با دیگران و به خصوص صله ی رحم هستم.*
قانع نیستم.*
از کمک به دیگران خودداری نمی کنم.*
دوستی هایم را به دیگران ابراز می کنم.*
به قول و قرار و عهد و پیمان هایم وفا دارم.*
از فرامین خداوند متعال فرمانبری می کنم.*
در عمل حق پذیر و باطل گریزم.*
در آنچه به من می سپارند امانت دارم.*
خداوند متعال، اهل بیت علیهم السلام و قرآن را دوست دارم.*
راستگو هستم.*
زیرک و باهوش نیستم.*
در مواجهه ی با دیگران پرده دری و بی آبرویی نمی کنم.*
یک رو هستم.*
عقیده، نظر و سخنم را مخفی می کنم.*
نمازهای یومیه ی خود را می خوانم.*
روزه ماه مبارک رمضان را می گیرم.*
اگر لازم باشد در دفاع از کشور شرکت می کنم.*
اگر مستطیع شوم به حج می روم.*
سخن چین نیستم.*
کار امروز را به فردا نمی سپارم.*
کارهایم را فقط به خاطر خداوند متعال انجام می دهم*
خودآرایی می کنم.*
در قضاوت بین خود و دیگران انصاف را رعایت می کنم.*
فقط برای همسرم خودآرایی می کنم.*
نظافت را رعایت می کنم.*
متقی، خود نگه دار و پرهیزکارم.*
با حیاء هستم.*
در خرج میانه روی نمی کنم.*
سهل گیرم وآسان گیرم نه سخت گیر.*
ابعاد مختلف زندگی ام با برکت و فراوانی نعمت همراه است.*
از بلایا و مصیبت ها و دردسرها در امانم.*
در بدست آوردن مال و مقام و شهوت میانه روی می کنم.*
معقول زندگی می کنم نه هوس بازانه.*
با وقار، سنگین و متینم.*
احساس می کنم مجموع خوشیهایم بیشتر از دردها و رنج هایم است.*
اگر بفهمم اشتباه کرده ام حتماً باز می گردم.*
به خاطر گناهانم از خداوند متعال طلب بخشش می کنم.*
در امور مختلف دقیق و مراقبم.*
اهل دعا و راز و نیاز با خداوند متعال هستم.*
شاد و خوشدلم نه اندوهگین و حزین.*
اهل انس و الفت با دیگران هستم تا کناره گیری و پراکندگی.*
سخاوتمندم نه بخیل.*
خوب و بد را می شناسم.*
اهل نیکی به دیگرانم مخصوصاً به پدر و مادر.*