مهدبازی

۰۲آذر ۱۳۹۴

گروه کودک موسسه انشاء بعد از سال‌ها تحقیق و پژوهش در منابع اسلامی در زمینه تربیت و رشد کودک پرداخته است و این پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که با توجه به روایت معصومین علیهم السلام و دیدگاه‌های مبتنی بر تربیت اسلامی در زمینه کودک، باید مکانی برای بازی و سرگرمی کودکان ۳ تا ۶ […]