ادبستان

۰۲آذر ۱۳۹۴

مبانی، اصول و روش‌های ادبستان‌های انشاء ادبستان‌های دخترانه و پسرانه انشاء  بر اساس مبانی و الگوی تعلیم و تربیت مؤسسۀ انشاء فعالیت خود را از مهر ۱۳۹۷ آغاز خواهد کرد. این الگو حاصل تقریباً ۲۰ سال فعالیت پژوهشی است که مبتنی بر نقشۀ جامع انسان و مراحل رشد کودک و با اتکاء به حکمت فلسفی […]