از سال ۹۱ و ۹۲ بعد از تبیین اولیه طرح مهدبازی چند نفر از خواهران که در این زمینه علاقه و دغدغه داشتند شروع به جمع آوری بازی هایی کردند متناسب با بچه های رده سنی ۶-۳ سال.

این بازی ها در یک فرم مشخصی نوشته می شود تا اینکه اندوخته مناسبی بوجود آمد.بازی ها و مشخصات مورد نیاز مورد بررسی و اصلاح قرار می گرفت و این هسته اولیه کارگروه محتوایی مهدبازی را شکل داد.بعد از شکل گیری مهد و تاسیس آن عده دیگری از خواهران مسئول تهیه محتوا برای فعالیتهای مهد شدند و در این مسیر کمک شایانی انجام دادند.تهیه و تدوین سایر بازی ها ،قصه ،شعر و شعار از دیگر فعالیتها و خروجی های این کارگروه بوده است.

کسانی که می توانند در کارگروه محتوایی مهدبازی عضویت داشته باشند

۱- مربیان مهد بازی

۲- شرکت کنندگان در دوره های تربیت مربی

۳- صاحب ایده و سبک در تولید متوا برای سنین ۶-۳ سال متناسب با استاندارد های مهدبازی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *