مدیریت منزل – موسسه فرهنگی انشاء

مدیریت منزل

 

ما انسانها بیش از نیمی از عمر خود را در مجموعه ای به نام منزل باخانواه سپری می کنیم با افرادی مانند پدر ،مادر ،خواهر و برادر و در ادامه همسر و فرزند خانه به مثابه سازمانی است که هرج و مرج در آن روابط این سازمان و کارآمدی آن را به هم می زند و در نهایت یا باید به سازمانی به هم ریخته و فاسد تن داد یا آن را منحل کرد. در مقابل این سازمان اگر مدیریتی کارآمد ،آگاه و به هنگامی داشته باشد به موقع روابط مناسب متعادلی را ایجاد کند همه اعضاء در کنار هم زندگی می کنند رشد می کنند و متعالی می شوند و در آخر از بودن در کنار هم احساس رضایت دارند.

 

 

[button color=”red” size=”medium” link=”http://enshaa.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7/” icon=”” target=”false”]ثبت نام دوره[/button]

بدون کلمات کلیدی

پست های مشابه

یک نظر ارسال کنید