مدیریت شهوت – موسسه فرهنگی انشاء

مدیریت شهوت

 

به راستی الگوی رفتاری ما در زمان مواجهه با صحنه ای شهوت آلود چیست؟چگونه با موضوعی که به مذاق ما خوش آمده اما مجاز به ورود در آن عرصه نیستیم برخورد می کنیم؟

چگونه مهارت خود کنترلی را در صحنه های خاص بدست آورم؟چه بخورم و چه نخوریم؟ کدام محیط را باید ترک کنم کدام را عوض کنم کدام را بنشینم و…

اینها و بسیاری سوال دیگر هست که نیاز داریم یاد بگیریم و عمل کنیم تا این بعد از شخصیت من رشد متوازنی داشته باشد.

[button color=”red” size=”medium” link=”http://enshaa.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7/” icon=”” target=”false”]ثبت نام دوره[/button]

بدون کلمات کلیدی

پست های مشابه

یک نظر ارسال کنید