طب سنتی – موسسه فرهنگی انشاء

طب سنتی

معصومین علیه السلام ،طب سنتی را در احادیثی که از آن بزرگواران به ما رسیده طب تجربی نمی دانند و طب کهن را طبی وحیانی می دانند که از حکمای الهی به مردم مناطق مختلف رسیده است و با این گونه احادیث مهر تاییدی بر آنها زده اند.

یکی از این طب های اصیل طب سنتی ایرانی است که یونانیان بدلیل علاقه زیاد به جمع آوری علوم آن را از پزشکان ایرانی و مصری آموخته اند و به نسل های آینده رسانده اند.

همه این طب را با بزرگان طبی ایرانی همچون بوعلی سینا و رازی و جرجانی می شناسند

موسسه انشاء در تحقیقات خود با مجموعه کتابهایی از حکیم عقیلی خراسانی آشنا شد و آنها را بدلیل پر مغز بودن به عنوان کتاب درسی برگزیده است

دوره عمومی طب سنتی دو ساله تعریف شده است.

این دوره مخصوص برادران و خواهرانی است که در دوره های روش تحقیق علوم انسانی (مدرسه انسان) شرکت کرده اند.

بدون کلمات کلیدی

پست های مشابه

یک نظر ارسال کنید