استعدادیابی کودکان – موسسه فرهنگی انشاء

استعدادیابی کودکان

والله اخرجکم من الارض نباتا

زمین آوردگاه عظیمی است که به اذن پروردگار کریمش محصولات مختلف و متنوعی را در دل خود میرویاند که هر یک دارای ویژگی ها و خصوصیات مخصوص به خود میباشد. عرصه عریض گیاهان را بنگر که در رنگ ،شکل خاصیت ، میوه و…. متنوع و متکثرند . درخت سیب در شکل و شکوفه و محصول با درخت انار متفاوت است . این هردو با درخت گردو و هر سه با درخت هلو و این سلسله همچنان ادامه دارد .

بشر نیز مانند درختان و گیاهان مختلف دارای انواع ،اشکال ،خواص و محصولاتی هستند که اگر شخص خود یا مربیان دلسوزش بتوانند شجره مبارکه درونش را تشخیص دهند میتوانند اورا در رسیدن به مطلوب درست و بجا یاری رسانند . برایش باغبانی کنند ،علف هرزهایش را حرس کنند نقاط قوتش را تقویت کنند ،نقاط ضعفش را اصلاح کنند و در نهایت میوه شیرینش را بچینند و عرضه کنند و این یعنی استعداد یابی .

مرکز مشاوره و استعداد یابی انشاء به لطف ایزد منان با بهره مندی از چشمه سار جوشان منابع دینی این توانمندی را دارد که افراد بالای ۲ سال را در فرایند استعدادیابی قرار داده و در عرصه های مختلف شخصیتی ،رفتاری ،علمی ،معنوی و… راهنمایی و هدایت کند. استعداد یابی کودک که یکی از زیر مجموعه های بخش استعداد یابی مرکز مشاوره انشاء است در ۴ بخش به فرایند تربیت کودکان بین ۲ تا ۱۴ سال میپردازد.

  1. استعدادیابی در حوزه یادگیری

علم آموزی یکی از نیازهای عمومی بشر و یکی از شاه راههای تربیت انسان است که اگر ویژگی های ذهنی اقراد در حوزه یادگیری به درستی شناخته شود مربیان در مرحله اول و خود فرد در مراحل بعدی میتوانند با برنامه ریزی و اصلاح روشهای تدریس و یادگیری در بالندگی و رشد علمی فرد نقش موثری داشته باشند. تشخیص ویژگی هایی مانند میزان انگیزه و میل به یادگیری ،سرعت انتقال و یادگیری ،قدرت و کیفیت پردازش اطلاعات و تعمیق آنها و…. نقش به سزایی در آسیب شناسی رشد علمی افراد دارد به علاوه ابزار مناسبی برای مشاوران تحصیلی در کمک به دانش آموزان در انتخاب رشته و رفع نقاط ضعف آنها میکند.

در این بخش از استعدادیابی ویژگی های ذاتی و خدادای ذهن فرد به همراه وضعیت فعلی وی تحلیل و تبیین میشود و راه کارهای ارتقاء و تعادل نقاط قوت و ضعف فرد ارائه میگردد

  1. استعدادیابی در حوزه روحی اخلاقی

روح انسان دارای توانمندی ها و کارکردهای مختلفی است که از آن به قوای نفس و روح تعبیر شده است .در استعدادیابی کودک و نوجوان در این بخش به قوای ادراکی ،تحریکی و حرکتی فرد پرداخته میشود و وضعیت ویژگی هایی مانند خلاقیت ،تمرکز ،اعتماد به نفس ،دوست یابی ،پرخاشگری ،لجاجت ،اراده و ….. تبیین میگرددد و راه کارهای تعادل بخشیدن به آنها و تقویت نقاط ضعف کودک و نوجوان ارائه میگردد.

  1. استعداد یابی در حوزه معنوی

انسان موجودی الهی و خداجوست و این خداخواهی در دوره نوجوانی جوانه میزند . این جوشش درونی اگر مسیر درستی مطابق با ویژگی های خاص فطری هر فرد نداشته باشد بعد از مدتی به سردی و خمودی میگراید و فرصت طلائی سیر و سلوک که دوره نوجوانی و جوانی است از دست میرود . ما معتقدیم هر فرد در مسیر خاصی از سبل الهی توانایی و سرعت سیر بیشتر و عمیق تر دارد که اگر خوب تشخیص داده شود به راحتی میتواند زمینه ساز کسب فضائل بعدی را در فرد فراهم آورد و دستورات دینی سختی و دشواری خود را در این مسیر از دست میدهد و شیرین و گوارا میگردد و این نیاز به استعدادیابی در حوزه معنوی دارد که در این بخش انجام خواهد شد.

  1. استعدادیابی در حوزه تحلیل رفتار

کودکی و نوجوانی هر یک منطق خاص خود را دارد که کودکان در سنین خاص الگوهای رفتاری خاص پیدا میکنند . علاوه بر آن هر فرد با توجه به ویژگی های شخصیتی خود دارای الگوی رفتاری خاصی میباشدکه مربی برای تحلیل رفتارهای متربیان خود ناچار است از این الگوهای رفتاری علم و اطلاع کافی داشته باشد تا هم بتواند رفتارهای متنوع و بعضا به ظاهر متعارض کودک را تحلیل کند و هم بتواند به الگویی در تشویق و تنبیه کودک و مدیریت امیال و رغبتهای آن دست یابد . این همه در استعدادیابی تحلیل رفتار اتفاق خواهد افتاد.

بدون کلمات کلیدی

پست های مشابه

یک نظر ارسال کنید